IEM

IEM forsker i, udvikler og producerer valideret, medicinsk udstyr og services med speciale inden for hjerte-kar-sygdomme.

Kategorier