dk se no fi uk

CORONAVIRUS / COVID-19

Mens vi nøje følger COVID-19-pandemiens udvikling, vil vi gerne informere dig om følgerne for vores forsyningskæde og de handlinger vi tager for at sikre fortsat service og levering af varer.

 

Den globale krise har dramatisk øget efterspørgslen efter især respiratoriske produkter og vi gør alt for at opretholde en sikker forsyningskæde. Derfor har vi truffet en række forholdsregler som reaktion på situationen.

 

Dette inkluderer men er ikke begrænset til følgende:

 • Opmuntret vores leverandører til at øge produktionsvolumen
 • Øget lokal lagerbeholdning så meget som muligt
 • Opfordret kunder til ikke at hamstre
 • Introduceret delleveringer af større ordrer
 • Begrænset lager- og kontorbesøg og indførsel af begrænsninger på personlige møder
 • Truffet foranstaltninger for at beskytte vores arbejdsstyrke for at sikre at vi kan forblive fuldt operationelle

 

Vi fortsætter med at få varer hjem fra alle vores leverandører, men opfordrer vores kunder til ikke at bestille flere produkter end nødvendigt. Panikkøb og hamstring kan have alvorlige konsekvenser for vores evne til at imødekomme alle kundebehov, og vi fraråder dette kraftigt.

 

På grund af de mange usikkerheder i situationen er det umuligt for os at give nogen forudsigelser eller garantier vedrørende fremtidige leveringstider, produktforsyning osv.

 

Hvis du har spørgsmål eller har brug for support, er vi fortsat tilgængelige. Vores team er blevet instrueret om nøje at overvåge og følge lokale retningslinjer ved eventuelle kundebesøg.

 

I betragtning af situationens dynamiske karakter fortsætter vi med at overvåge vores forsyningskæde og vil holde vores kunder og deres patienters behov forrest i vores beslutningstagning.

 

Venlig hilsen,

MEDIDYNE A/S

 

 

English: CORONAVIRUS / COVID-19

As we continue to monitor the Coronavirus / COVID-19 pandemic closely, we would like to inform you about the implications on our supply chain and the actions we are taking to ensure continued service and supply.

 

The global crisis has dramatically increased demand for, in particular, respiratory care products and we do everything we can to maintain a secure supply chain. Consequently, we have taken a number of precautionary measures in response to this developing situation including but not limited to the following:

 

 • Encouraged our suppliers to accelerate manufacturing volumes
 • Increased local inventory as much as possible
 • Discouraged customers from hoarding
 • Introduced partial deliveries for large (stocking) orders
 • Restricted warehouse and office site visits and imposing limitations on in-person meetings
 • Taken measures to protect our work force to ensure that we can remain fully operational

 

We continue to get products from all our suppliers but urge customers not to order more products than necessary. Panic buying and hoarding can have severe consequences for our ability to fulfill all customer needs and we strongly discourage this.

 

Due to the many uncertainties of the situation, it is impossible for us to give any predictions or guarantees regarding future delivery times, product supply etc.

 

If you have any questions or need for support, we continue to be available. Our team has been instructed to closely monitor and follow local guidelines at customer visits should that be required.

 

Given the dynamic nature of the situation, we are continuing to monitor our supply chain and will keep the needs of our customers and their patients at the forefront of our decision making.

 

 

Best regards,

MEDIDYNE A/S