dk se no fi uk

MetaVision til RS

PDM systemet MetaVision implementeres på Region Sjællands sygehuse

PDM systemmet MetaVision til Region Sjælland

 

 

Region Sjælland har på baggrund af en rammeaftale med Medidyne, indgået aftale om at udvikle og implementere PDM-systemet MetaVision fra iMDsoft® på regionens sygehuse.

 

I første omgang er systemet blevet implementeret på Køge Sygehus anæstesi-, opvågnings- og intensivafdelinger. De kan derfor som de første nu opleve kontinuerlige patientforløb for alle patienter som undergår et forløb på sygehusets anæstesiologiske afdeling, idet alle data som registreres på anæstesi, opvågning eller intensiv, vil være tilgængelige i forbindelse med patientens fortsatte forløb på de øvrige afdelinger.

 

Formålet med projektet er at sikre standardiseret, automatisk, valid og lettilgængelig dokumentation fra regionens anæstesi- og intensivafdelinger (voksen og neonatal).

 

I denne første fase af projektet er der etableret forbindelse til det eksisterende behandlings- og overvågningsudstyr, således at data derfra automatisk dokumenteres. Endvidere er der etableret forbindelse til bl.a. laboratoriesystem og regionens billedbroker (røntgenbilleder m.v). Yderligere snitflader af klinisk relevans, vil blive tilføjet løbende.

 

De automatiske data fra de forskellige interfaces kan kombineres  med data indført af brugerne og gør det muligt for MetaVision at levere protokolleret beslutningsstøtte og dermed fremme patientsikkerheden.

 

Derudover vil der blive frigjort mere tid til den direkte patientpleje, da de mange komplekse beregninger og registreringer som kræves i det moderne anæstesi- og intensivmiljø, ikke alene kan automatiseres af MetaVision, men udføres med en højere standard.

 

MetaVision er installeret på Region Sjællands datacenter i en løsning som sikrer en meget høj grad af tilgængelighed fra alle steder i regionen. Efterhånden som MetaVision bliver udrullet til regionens sygehuse, kommer den standardiserede løsning til at tilbyde kontinuerlige patientforløb uden datatab, ved overlevering mellem regionens anæstesiologiske og intensive afdelinger.

 

Installationen bliver den første af sin art i Danmark. Tilsvarende regionale løsninger er allerede implementeret i blandt andet Norge og Sverige.

 

Læs mere om MetaVision Suite til OR

Læs mere om MetaVision Suite til ICU