dk se no fi uk

 

LMA MAD NasalTeleflex

Intranasal medicinadministration/injektion

Sikker håndtering og administration af medicin kan være en udfordring. Derfor er det hensigtsmæssigt, at medicin kan indgives på flere måder. LMA MAD Nasal muliggør intranasal medicinadministration/injektion.

 

Intranasal medicinadministration kan med LMA MAD Nasal leveres på en sikker, smertefri og effektiv måde. På grund af høj vaskularisering optages medikamentet hurtigt henover slimhinden til det systemiske kredsløb. Flere medikamina har en optagelseshastighed og serumkoncentration svarende til intravenøs indgift.

Fordele ved LMA MAD Nasal:

  • Hurtig og effektiv applikation
  • Høj biotilgængelighed og hurtig virkning
  • Ingen smerter i forbindelse med brugen af LMA MAD Nasal – kan med fordel bruges til børn
  • Reducerer stikskader, da der kun anvendes kanyle i forbindelse med medicinoptrækning

 

LMA MAD Nasal kan med fordel anvendes til indgift af medicin hos børn og voksne, hvor intravenøs adgang ikke er muligt eller umiddelbart tilgængelig f.eks. til smertebehandling, kramper, sedation eller modgift mod opioidoverdosering.