dk se no fi uk

cardiolex sense

 

EC Sense Lexor Hvile-EKGCardiolex logo

 

EC Sense Lexor 12-aflednings basisenhed inklusiv software for hvile-EKG med tolkning, som er baseret på professor Peter McFarlanes velafprøvede tolkningsprogram. Tilslutning til valgfri PC via USB-kabel. EC Sense har en rationel og intuitiv betjening som fjerner mulighed for fejlbetjening. Behovet for undervisning er minimalt for den daglige bruger, samtidigt giver det den avancerede bruger mulighed for at udnytte systemet optimalt. EC Sense er en økonomisk løsning som, uden at give afkald på kvaliteten, opfylder kravet til såvel sygehusmiljøet såvel som til praktiserende læger. Rapporter kan vælges og udskrives på standardprintere. DICOM worklist eller andre rekvisitionssystemer kan anvendes til rationel EKG-håndtering integreret med journalsystemer. Patientinformation kan hentes online fra HIS-system eller CPR-register.

  

 • Indsamlingsenheden digitaliserer signalerne med 2000 sps. på samtlige kanaler.
 • Godkendt patientkabel eller suge-elektrodesystem kan anvendes.
 • Enheden tilsluttes en standard PC via USB som også er strømforsyningen.
 • Tolkningsprogrammet kommer fra Universitetet i Glasgow. Professor Peter W. Macfarlanes velafprøvede tolkningsprogram, som bygger på mere end 30 års forskning og videreudvikling, og som givere høj kvalitet i tolkningen for både voksne og børn.

 

EC Sense kan opgraderes softwaremæssigt med nye optioner som f.eks. langt EKG.

 

Øvrige egenskaber:

 

 • Pacemakerdetektering
 • Brugerdefinerede strenge
 • PDF-rapporter kan sendes via mail
 • Lokal database til lagring
 • Kommunikation via DataMedFT (option)
 • Hurtig opstart fra Windows dvaletilstand
 • Det XML-baserede dataformat overføres via PC’ens indbyggede kommunikation som kan tilbyde LAN,WLAN; Bluetooth, GPRS/3G mv. med de pålagte sikkerheds- og krypteringsniveauer
 • Optagede EKG´er overføres direkte eller automatisk senere når tilslutning er etableret
 • EC Sense har 2-vejs kommunikation til EC Store for lagring og overførsel af patientdata og EKG

 

 


 

Optioner 

EC Sense Arbejds-EKG

EC Sense 12-afledning arbejds-EKG er en option til EC Sense Lexor Hvile-EKG. Systemet er enkelt og intuitivt at anvende. Programmeret efter de kliniske behov hjælper EC Sense brugeren i at indsamle korrekte måledata og styre forskellige typer af tilsluttet udstyr som f.eks. ergometercykler og løbebånd. EC Sense har en avanceret signalbehandling til dannelse af middelkomplekser, ST-udmåling, trends og rytmeanalyse, som bygger på mange års erfaring med signalbehandling af EKG i støjfyldte miljøer med store basislinjevariationer.

 

Brugeren ledes gennem de forskellige faser for arbejds-EKG og giver enkelt komplet dataindsamling, hændelsesmarkeringer og udskrifter efter program og behov. Patienten kan overvåges på en tilstrækkelig og tydelig måde. Hele undersøgelsen lagres til efterbehandling og slutrapport. Rapporter kan defineres og udskrives på standardprintere. Kommunikation sker via kabel eller trådløst netværk.                            

 

EC Sense med arbejds-EKG fungerer bedst på PC med Intel Core 2 Duo 1,8 GHz, 1 GB 667 MHz RAM. Anbefalet skærmopløsning på  1680 x 1050 gerne med 22″ widescreen display

 

Ergometercykler og løbebånd tilsluttes og styres via seriel port. 

Langt EKG Basis 

EC Sense Langt EKG basis er en option til EC Sense. Denne anvendes til at lagre EKGer i lange sekvenser på max 60 minutter. Det optagede EKG kan vurderes via en rapport. Tidsmarkeringer kan anvendes som referencemarkering for at lokalisere et tidspunkt i det lange EKG og se det fra forskellige synspunkter. EKG-rapporten kan udskrives eller lagres lokalt eller i EC Store for videre bearbejdning.

 

Funktioner

 • Indspilning i max 60 minutter
 • Kvalitetskontrol
 • Tidsmarkeringer
 • Frit valg af forstærkning og hastighed
 • Forhåndsvurdering
 • Udskrift
 • Lagring 

Langt EKG avanceret 

Langt EKG er en option til EC Sense og EC View. Denne anvendes sammen med EC Sense for at lagre EKG i lange sekvenser med mulighed for hændelsesmarkering, indlæsning af måleværdier som blodtryk mv. Indlæste værdier kan sammen med hjertefrekvens vises som trend. Overvågning i realtid kombineret med længere rytmeovervågning giver en hel del anvendelsesområder. Anvendelse findes ved f.eks. Øsophagus-EKG, tilt-undersøgelser og undersøgelser, hvor man vil have en uafbrudt lagring med mulighed for digitalt at markere vigtige tidspunkter under optagelsen.

 

Efter optagelsen kan det lange EKG lagres i EC Store – alternativt kan redigering ske omgående – og en slutrapport kan udskrives og lagres i EC Store.

 

Langt EKG kan sammen med EC View give samme muligheder til efterbehandling uanset om EKG’et er optaget med basisversionen eller den avancerede version af EC Sense langt EKG. Mulighed for måling med elektroniske passere.

 

Redigeringen har funktioner som valg af afsnit, målinger, redigere hændelsesmarkeringer, kommentarer mv., således at en samlet slutrapport kan færdiggøres.                                

 

Funktioner

Funktioner til EC Sense

 • Optagelse
 • Kvalitetskontrol

 

Funktioner EC Sense og EC View

 • Ændre undersøgelsesdata