dk se no fi uk

SVM-7100 Spot check monitor

SVM-7100 Spot check monitorNihon Kohden

Smart arbejdsgang til forbedret patientsikkerhed

SVM-7100 Spot check monitor til måling af vitale parametre.

iNIBP

Hurtig blodtryksmåling, blidt for patienterne med høj pålidelighed og velegnet til periodisk kontrol af vitale parametre.

Scoring

I Spot check mode kan man udføre scoring specifikt i forhold til en patient fremsøgt via ADT-integration. En guide på skærmen med illustrative anvisninger gør det nemt at betjene monitoren og udføre de forskellige operationer. Kan opsættes til forskellige lokale guidelines for scoring, som Early Warning Score (EWS), Tidlig Opsporet Kritisk Sygdom (TOKS) m.fl.

 

Scoringen kan indeholde både målte værdier og manuelle registreringer. Efter endt scoring kan datasættet sendes til kundens EPJ-system.

120 timers lagring af data ved kontinuerlig monitoring

For patienter i kritiske situationer, kan du sikre patientens sikkerhed ved kontinuerlig monitorering af puls, Sp02 og blodtryk.

iNIBP (måling under oppumpning)

Man kan slå måling under oppumpning til og fra. Som grundindstilling er den slået til. Målingen skifter automatisk til måling efter oppumpning, hvis det ikke er muligt at måle blodtrykket under oppumpning. For neonatale og børn med manchetstørrelsen (2 til 7 cm), skal man anvende måling efter oppumpning på grund af manchettens størrelse. Anvendes denne størrelse manchet anbefales det at slå måling under oppumpning fra.