dk se no fi uk

ZOLL AED Plus hjertestarter

 

ZOLL AED Plus hjertestarterZOLL logo

Den eneste hjertestarter med indbygget REAL CPR Help®

ZOLL AED Plus er den eneste hjertestarter med indbygget REAL CPR Help®, som måler og registrerer, hvordan du giver hjertemassage – og som giver dig feedback, der hjælper dig med at gøre det rigtigt.

Grafisk og brugervenligt design

Et billede siger mere end tusinde ord. Den unikke grafiske brugerflade på AED Plus hjertestarteren – billeder kombineret med tekst og dansk stemmevejledning – hjælper førstehjælperen igennem hvert enkelt trin i den livreddende førstehjælp. Lys på billederne gør opmærksom på hvad, der skal gøres – i den rigtige rækkefølge. Tekst og lyd svarer til billederne og er med til at få dig til at udføre de vigtige handlinger, der kan redde liv. Billederne og lydene sikrer, at alt foretages i korrekt rækkefølge, og at eventuelle stød gives hurtigt.

Én elektrode er nemmere end to

AED Plus hjertestarteren indeholder ZOLLs patenterede elektroder CPR-D Padz™, der er to elektroder samlet i ét stykke med indbygget Real CPR Help®. Ved at gå efter håndplaceringen for hjertemassagen placeres elektroderne let og hurtigt på den tilskadekomne – og dermed spares livsvigtige sekunder.

 

På hjertevagt.dk, kan du se hvordan du let og enkelt får placeret elektroden rigtigt. Se video nummer 4 – Anbringelse af elektroder

Unikt feedback system ved hjertemassage

ZOLLs patenterede elektroder måler hjertemassagens hastighed og dybde. En stemme i hjertestarteren fortæller dig hele tiden, om du giver effektiv og rigtig hjertemassage – og vejleder dig med udtryk som “tryk hårdere” eller “god hjertemassage”. Endvidere hjælper hjertestarteren dig med at følge den anbefalede frekvens per minut.

 

På hjertevagt.dk, kan du se hvordan du udfører hjertemassage med ZOLL AED Plus, og hvordan hjertestarteren guider dig hele vejen. Se video nummer 5 – Udførelse af hjertemassage med ZOLL AED Plus hjertestarter

Ingen skjulte abonnementer, automatisk selv-test og 7 års garanti

Med en ZOLL AED Plus hjertestarter har du ikke behov for dyre abonnementer. Automatisk selv-test sikrer dig, at hjertestarteren altid er klar til brug. En statusindikator på fronten af hjertestarteren viser, om hjertestarteren er klar til brug. Det anbefales at kontrollere denne statusindikator periodevis.

 

Der er 7 års garanti på hjertestarteren.

Mindre vedligehold og lave vedligeholdelsesomkostninger

AED Plus hjertestarteren anvender billige og miljøvenlige batterier. Batterierne er nemme at udskifte og holder fem år i stand-by-tilstand. Elektroderne har ligeledes en holdbarhed på fem år. Vedligeholdelsesomkostninger begrænses derfor i stand-by tilstand til nye batterier og elektroder hvert femte år.

Iøjefaldende & robust design

Frygt for at lave fejl er en stor barriere for at hjælpe et menneske der rammes af hjertestop. En hjertestarter må derfor ikke virke kompliceret og afskrækkende. Derfor er AED Plus hjertestarteren konstrueret i et “ufarligt” design, og den grønne farve betyder endvidere, at apparatet er synligt i hverdagen.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger ved køb af hjertestarter

ZOLL AED Plus hjertestarter efterlever ALLE Sundhedsstyrelsens krav og specifikationer til en hjertestarter. 

 

Demo- og træningsvideoer i bruge af hjertestarter

Se demo- og træningsvideoer i brugen af ZOLL AED Plus hjertestarter

 

På hjertevagt.dk kan du læse mere om ZOLL AED Plus hjertestarter. Her finder du også tilbehør og hjertestarterskabe til din ZOLL AED Plus hjertestarter

Yderligere informationer

Du kan finde brochurer, flere informationer samt bestille på hjertevagt.dk.

Du er også velkommen til at kontakte os på 35 25 12 48.

Tilbehørsliste

ZOLL authorised distributor