dk se no fi uk

 

MetaVision ICUiMDsoft logo

Klinisk informationssystem

Hospitaler vælger MetaVision klinisk informationssystemMetaVision ICU (MV-ICU) er et unikt klinisk informationssystem til intensivafdelinger, designet til at understøtte arbejdsgangene i de mest krævende af de kliniske miljøer.

 

Systemet tilbyder minut for minut dataindsamling fra eksterne systemer og hele rækken af medicinsk udstyr. Alle disse data præsenteres i brugertilpassede layouts og skaber derigennem en komplet elektronisk journal. MV-ICU’s dynamiske patientcentrerede database og muligheden for anvendelse af beslutningsstøtteværktøjer, fremmer mulighederne for at efterleve bedste praksis, protokoller og myndighedskrav.

 

Ud over mulighederne for automatisk rapportering til relevante kliniske databaser, tilbyder det tilhørende forespørgselsværktøj muligheden for på en simpel måde at lave relevante statistiske forespørgsler på det samlede datasæt.

 

Med MetaVision installeret på flere afdelinger tilbydes muligheden for fortsat registrering mellem afdelingerne og dermed intet datatab i forbindelse med overflytning mellem afdelinger.

MetaVision til RS

Region Sjælland har på baggrund af en rammeaftale med Medidyne, indgået aftale om at udvikle og implementere PDM-systemet MetaVision fra iMDsoft på regionens sygehuse.

Formålet med projektet er at sikre standardiseret, automatisk, valid og lettilgængelig dokumentation fra regionens anæstesi- og intensivafdelinger (voksen og neonatal).