dk se no fi uk

 

MetaVision AnaesthesiaiMDsoft logo

Klinisk informationssystem

Hospitaler vælger MetaVision klinisk informationssystemMetaVision Anaesthesia er iMD-softs unikke løsning til registrering af alle relevante data i forbindelse med et anæstesiforløb (lige fra præoperativ undersøgelse til afslutning på opvågningsforløb).

 

Der indsamles automatisk data fra alt tilsluttet udstyr som fx anæstesiborde, monitorer og infusionspumper. Derudover er der mulighed for at hente data fra andre relevante kliniske systemer.

 

Den samlede datamængde kan såvel vises i systemet, som anvendes til beslutningsstøtte efter afdelingens egne protokoller.

 

Udførte procedurer, medicinadministration, tidsregistreringer m.v. registreres hurtigt og let ved enkelte tryk på skærmens touchbaserede knapper.

 

De registrerede data kan efterfølgende anvendes til statistisk bearbejdning og eller direkte indrapportering til relevante kliniske databaser (fx DAD).

MetaVision til RS

Region Sjælland har på baggrund af en rammeaftale med Medidyne, indgået aftale om at udvikle og implementere PDM-systemet MetaVision fra iMDsoft på regionens sygehuse.

Formålet med projektet er at sikre standardiseret, automatisk, valid og lettilgængelig dokumentation fra regionens anæstesi- og intensivafdelinger (voksen og neonatal).