dk se no fi uk

 

IntelliCuffHamilton Medical logo

Sikring af optimalt cuff tryk og patientsikkerhed 

Hamilton intellicuffKontinuerligt optimeret og kontrolleret cuff tryk understøtter respiratorisk terapi og beskytter dine patienter mod VAP og trakealskader – uanset om du bruger IntelliCuff under lufttransport med hurtigt skiftende omgivelsestryk, eller på operationsstuen til N2O narkose eller laparoskopisk abdominalkirurgi.

 

IntelliCuff er designet til øjeblikkelig brug; ingen kalibrering er påkrævet. Den opererer indenfor et bredt, men stadig sikkert, område for ønskede cuff tryk til forskellige cuffede endotrachealtuber, for at tilvejebringe egnede løsninger til forskellige kliniske situationer. Du indstiller blot det ønskede cuff tryk, som derefter automatisk opretholdes.

 

Forbedret cuff tryk styring

Lækage af orale sekreter forbi endotrachealtuben (ETT) er en årsagsfaktor i udviklingen af respiratorforbundet pneumoni (VAP), og overdrevet cuff tryk er en risikofaktor ved udvikling af trachealskader. Eksisterende løsninger til håndtering af cuff tryk på endotrachealtuber kræver manuel overvågning og justering af cuff tryk, hvilket er et kritisk aspekt af intensivstabens arbejdsbyrde. Det har vist sig, at op til otte manuelle justeringer af cuff tryk er påkrævet dagligt for at opretholde anbefalede cuff tryk-områder (Sole 2011). 

 

Scientific evidence 

Nylige studier viser at: 

  • Kontinuerlig kontrol af cuff tryk kan reducere mikroaspiration og VAP (Lorente 2014, Nsei 2011)
  • Kontinuerlig kontrol er mere effektiv til at opretholde cuff tryk inden for et optimalt område (Sole 2011)

 

Tilgængelighed af IntelliCuff 

IntelliCuff teknologien er også tilgængelig som en integreret option på HAMILTON-G5 og HAMILTON-S1.