dk se no fi uk

HAMILTON-C3 respirator

HAMILTON-C3 respiratorHamilton Medical

Kompakt High-end respirator – intensiv universalløsning

HAMILTON-C3 respirator er en optionerbar high-end respiratorløsning til alle patientgrupper. Blandt mange funktioner er HAMILTON-C3 respirator en af de første, der tilbyder ”ventilations autopiloten” INTELLiVENT-ASV®. Det kompakte design og uafhængigheden af trykluft muliggør maksimal fleksibilitet overalt i hospitalet. Den integrerede høj-flow turbine garanterer optimal pneumatisk ydelse, selv ved betragtelig lækage (NIV).

 

  • Automatisk styring af patientens ventilation og oxygenering med INTELLiVENT-ASV®
  • P/V Tool Pro: lungebeskyttende ventilations redskab til lungevurdering og rekruttering
  • High-flow Iltterapi
  • Kompakt og uafhængig af trykluft
  • Højtydende NIV respirator
  • Respiratorbehandling til voksen, barn og neonatal

 

ASV® & INTELLiVENT-ASV®: automatisk lungeprotektiv ventilation

HAMILTON-C3 respirator indeholder det intelligente ventilationsmodus Adaptive Support Ventilation (ASV®). ASV® vedligeholder et brugerindstillet minutvolumen, og bestemmer kontinuerligt frekvens, tidalvolumen, inspiratorisk tryk og insirationstid automatisk, afhængigt af patientens lunge dynamik og respiratoriske indsats. ASV® tilpasser ventilationen vejrtrækning for vejrtrækning døgnet rundt, fra intubation til ekstubation.

 

Med det valgfrie modus INTELLiVENT-ASV® kan du opgradere din HAMILTON-C3 til HAMILTON-C3S. Dette enestående modus tager de velkendte ideer fra ASV® et skridt videre: klinikeren fastlægger mål for PetCO2 og SpO2 for patienten. INTELLiVENT-ASV® automatiserer indstillingerne for at nå disse mål, under hensyntagen til patientens fysiologiske værdier (PetCO2, SpO2, lungedynamiske forhold og spontan frekvens). Den justerer automatisk indstillinger med relevans for oxygenering (PEEP, FiO2) og CO2-eliminering (frekvens, tidalvolumen, inspiratorisk tryk og inspirationstid). I tillæg hertil indeholder INTELLiVENT-ASV® en protokol for automatisk aftrapning (Quick Wean), som inkluderer automatisk SBT’er (spontane respirationstest).

 

P/V Tool Pro: Protective Ventilation Tool – værktøj til vurdering af lunger og rekruttering

Det valgfri værktøj P/V Tool udfører en lungemekanisk manøvre, som dokumenterer en kvasistatisk tryk/volumen kurve, som viser både inspiration- og ekspirationskurver. En analyse af disse data kan vejlede omkring mulighed for rekruttering og valg af rekrutteringsstrategi. P/V Tool kan også udføre rekrutteringsmanøvrer og vise det rekrutterede volumen. Værktøjet er særdeles værdifuldt ved ARDS patienter, hvor passende rekruttering og korrekt indstilling af PEEP er væsentlig til forebyggelse af gentagen kollaps af lungeafsnit.

 

Fra neonatal til voksen

HAMILTON-C3 respirator kan levere et tidalvolumen fra 20 ml. til 2000 ml til voksen eller barn, eller ved tilvalg af neonatal fra 2 ml til 300 ml. Det tillader effektiv, sikker og lungeprotektiv ventilation af alle patientgrupper, fra neonatal til voksen.

 

Optimal ydelse ved noninvasive ventilation

Den integrerede high-flow turbine byder på imponerende pneumatisk præstation. HAMILTON-C3 turbinen leverer et peak flow op til 240 l/min, hvilket sikrer optimal ydelse, selv ved non-invasiv ventilation.

 

Intuitiv betjening

Hamiltons ingeniører har i tæt samarbejde med brugere og ventilationseksperter designet HAMILTON-C3’s brugerflade, så betjeningen er intuitiv med direkte adgang til vigtige indstillinger. Alle Hamilton Medicals respiratorer betjenes ud fra samme principper, hvilket letter skift mellem forskellige apparater.

 

Easy-to-understand monitoring

Respiratorer viser store datamængder, som ofte er vanskelige at tolke. Den konfigurerbare trykfølsomme skærm, under betegnelse ”ventilations cockpittet”, samler de forskellige monitorerede data og præsenterer dem såvel numeriske som i diverse grafiske visninger. Disse letforståelige visninger giver øjeblikkeligt overblik over patientens aktuelle status, og er et pålideligt redskab til beslutningsstøtte.

 

High Flow – oxygen terapi

På alle Hamilton respiratorer er det muligt at benytte den integreret High Flow terapi option for alle patientgrupper – med både dobbelt og enkelt slanger. Det er meget enkelt at veksle mellem High Flow, NIV og invasiv modus uden at skifte slangetype. Hamilton respiratorer tilbyder helt op til 80 liter flow ved High Flow.


Se demonstrationsvideo af Adaptive Support Ventilation (ASV)