Medidyne 20 år: Interview med Knut og Frederik

For 20 år siden får to brødre en idé til, hvordan de kan være med til at gøre en livreddende forskel. I dag er det den samme idé, der driver værket, men de to brødre står nu i spidsen for en nordisk forretning med 70 medarbejdere fordelt i fire lande. Vi ser tilbage på rejsen for at blive klogere på, hvad der har skabt succesen.

Historien om Medidyne starter omkring årtusindskiftet. Knut Clem arbejder i Radiometer og Frederik Clem i Kinnarps. De har begge lyst til at prøve noget nyt og skabe deres eget. I søgningen efter en forretningsmulighed fanger de to hurtigt interesse for medicobranchen, foranlediget af Knuts job i Radiometer. Men som i mange andre gode iværksætterfortællinger er det en blanding af held, timing og hårdt arbejde, der gør, at Knut og Frederik får succes med deres forretningside.

Idé og passion mødes

Knut er på forretningsrejse i USA i 2002 og støder på en medarbejder fra en stor sundhedsteknologivirksomhed. Han sælger hjertestartere. Efter en snak med ham om potentialet i at sælge hjertestartere i Danmark, tager Knut hjem og undersøger sagen nærmere. Her er noget, han ikke kan slippe.

Knut finder nogle interessante amerikanske studier, der viser, at de steder, hvor man hænger hjertestartere op, er der flere, der overlever hjertestop. Tænk hvis man også kunne gøre den forskel for de 5.000 danskere, der hvert år pludselig og uventet falder om med hjertestop. Han vender idéen med Frederik, og de er begge begejstrede over potentialet for at kunne være med til at redde liv. Så de undersøger sagen nærmere for at finde ud af, om der er et marked for at sælge hjertestartere i Danmark.

Frederik fortæller: ”Vi taler med en masse folk om mulighederne på det danske marked, men der er mange, der ikke rigtigt kan se idéen i at sælge hjertestartere. I starten af 00’erne er ”hjertestarteren” heller ikke et redskab, der er alment kendt i Danmark. Så det er ukendt farvand, vi begiver os ud i. Men det føles næsten som et kald for os – at være med til at redde liv.”

Heldigvis lader Knut og Frederik sig ikke afskrække af negative tilbagemeldinger. Deres intuition og troen på idéen driver dem videre. De laver en forretningsplan, og den 20. december 2002 stifter de virksomheden Hjertevagt ApS.

Medidyne 20 års jubilæum

Udviklingen af markedet og forretningen

Knut og Frederik lejer et lille lokale i et kontorfælleskab hos nogle gode venner på Østerbro. Herfra bliver alle Hjertevagts aktiviteter håndteret lige fra lager til service. Hele egenkapitalen investeres i varelageret – 25 hjertestartere – og begge brødre har andre jobs ved siden af Hjertevagt, for at kunne få det hele til at løbe rundt.

De første hjertestartere bliver solgt gennem netværk til lokale foreninger og virksomheder. Men der er langt mellem succeshistorierne de første par år. Markedet er nemlig helt nyt og uudviklet i Danmark. Det er fx først i 2003, at Sundhedsstyrelsen offentliggør anbefalinger, der gør det lovligt for lægmænd at anvende hjertestartere.

Men Knut og Frederik er vedholdende, og i 2004 kommer gennembruddet, da Mærsk lægger en ordre på hjertestartere til 300 skibe. Året efter, i 2005, kommer der en vigtig ordre fra Forsvaret. Det sætter for alvor gang i forretningen.

”Vi lykkes, fordi vi arbejder langsigtet, og fordi vi begge to tror på tingene. Vi arbejder hårdt og målrettet, og vi har viljen til at lykkes”, fortæller Knut.

De første store ordrer kickstarter forretningen for Hjertevagt. Et andet vigtigt moment i opstarten af virksomheden er etableringen af samarbejdet med ZOLL. Knut og Frederik kigger på forskellige leverandører af hjertestartere, men bliver interesserede i ZOLL, fordi virksomheden både producerer hjertestartere til anvendelse af den almindelige borger og defibrillatorer til anvendelse af professionelle brugere i ambulancer og på hospitaler. Her kan de fra start se, at der er potentiale for at udvide forretningen til i fremtiden også at henvende sig til de professionelle brugere i sundhedsvæsenet.

Nye markeder og nyt navn

Fra 2004 går det stærkt med væksten i virksomheden: I 2005 overtages aktiviteterne i forretningen Medidane, og Hjertevagt skifter navn til Medidane Hjertevagt. I de to efterfølgende år, 2006 og 2007, oprettes datterselskaberne Medidyne AB og Medidyne AS i henholdsvis Sverige og Norge. I 2008 vinder virksomheden den første Gazelle Award, og er en af få virksomheder, der vækster i 2008 og 2009. I 2012 stiftes Medidyne Oy i Finland, og samme år skifter den danske virksomhed navn til Medidyne, så hele virksomheden nu er samlet under ét, nordisk brand.

Knut fortæller: ”Udvidelsen til hele Norden er noget, vi er meget stolte af. Både fordi det er en forretningsfordel at være til stede i hele Norden, og kunne tilbyde leverandører adgang til hele Norden. Men også særligt fordi vi føler os meget nordiske: Med norske forældre og opvækst i Danmark er ”Norden” en del af vores og Medidynes identitet.”

Efter udvidelsen er missionen i virksomheden den samme – at redde liv blandt de personer der får pludseligt og uventet hjertestop – men omfatter nu både personer der behandles udenfor hospitalet og inde på hospitalet, og i hele Norden.

Medidynes milestone

Teamet og kulturen hænger sammen med succesen

Knut og Frederik vækster fortsat virksomheden, og har været både heldige med og dygtige til at finde gode leverandører, som virksomheden har udviklet sig sammen med, bl.a. ZOLL og siden Hamilton, der producerer respiratorer.

”Det er selvfølgelig ikke alle nye leverandørsamarbejder, der bliver en succes, ligesom det heller ikke er alle projekter og udbud, man kan vinde. Men vi gør en dyd ud af altid at udvise god sportsånd og opføre os ordentligt”, fortæller Frederik.

Det med god sportsånd er et overordnet tema for Knut og Frederik, i den måde de driver forretningen på, og skaber succes og skaber en god kultur. Det er ikke en tilfældighed, at det er blevet sådan. Værdierne er i høj grad noget, de to grundlæggere har med hjemmefra: Kort fortalt, så er Knut og Frederik to af fire brødre, der alle har spillet meget fodbold, og har norske forældre. Netop familie, sportsånd, og en nordisk identitet er temaer, der har sat et stærkt præg på Medidynes værdier og kultur lige siden begyndelsen i 2002.

I dag er familien på to blevet til en familie på 70 medarbejdere fordelt på kontorer i fire lande.

Knut fortæller: ”Vi har et fantastisk team, men det er ikke noget, der bare kommer af sig selv: Vi ved, at samarbejde og kommunikation er altafgørende, vi arbejder hårdt og professionelt, og ved, at der ikke er nogen, der er større end holdet.”

Frederik tilføjer: ”Det er en af virksomhedens største styrker: Teamet og kulturen. Folk trives – vi har fx fire tiårsjubilæer i virksomheden i år. Der er plads til, at man kan udfolde og udvikle sine talenter i Medidyne, og det tiltrækker og fastholder nogen af de dygtigste i branchen.”

I dag er Medidyne en ledende distributør af medicinsk udstyr i Norden, og er Danmarks førende leverandør af hjertestartere og førstehjælpskurser. Virksomheden har været med til at sætte mere end 15.000 hjertestartere op over hele Danmark, der har reddet ca. 200 liv.

Når Knut og Frederik ser tilbage på de 20 år, der er gået, er der meget at fremhæve, og mange ting at være stolte over.

Knut fortæller afslutningsvis: ”Vi er meget stolte over de resultater vi har skabt i Medidyne. Men noget af det, vi er allermest stolte af, er vores hold, og dét, at vi har skabt resultaterne sammen. Vi har et helt unikt fællesskab og sammenhold på tværs af Norden. Det lyder måske som en kliche, men vi var ikke nået hertil, hvis det ikke var for holdet.”

Du kan læse mere om Medidyne og virksomhedens værdier på siden Vores historie.