Nihon Kohden

Spot Check monitor SVM-7100

Smart arbejdsgang til forbedret patientsikkerhed

  • Hurtig blodtryksmåling
  • I Spot Check mode kan scoring udføres specifikt i forhold til en patient
  • 120-timers lagring af data ved kontinuerlig monitorering

SVM-7100 Spot Check monitor til måling af vitale parametre.

Produktbeskrivelse

Hurtig måling med iNIBP

Hurtig blodtryksmåling, blidt for patienterne med høj pålidelighed og velegnet til periodisk kontrol af vitale parametre.

Spot Check monitor med scoring

I Spot Check mode kan man udføre scoring specifikt i forhold til en patient fremsøgt via ADT-integration. En guide på skærmen med illustrative anvisninger gør det nemt at betjene monitoren og udføre de forskellige operationer. Kan opsættes til forskellige lokale guidelines for scoring, som Early Warning Score (EWS), Tidlig Opsporet Kritisk Sygdom (TOKS) m.fl.

Scoringen kan indeholde både målte værdier og manuelle registreringer. Efter endt scoring kan datasættet sendes til kundens EPJ-system.

120-timers lagring af data ved kontinuerlig monitorering

For patienter i kritiske situationer, kan du sikre patientens sikkerhed ved kontinuerlig monitorering af puls, Sp02 og blodtryk.

Spot Check monitor med måling under oppumpning

Med iNIBP måles der under oppumpning. Funktionen kan slås til og fra. Som grundindstilling er den slået til. Målingen skifter automatisk til måling efter oppumpning, hvis det ikke er muligt at måle blodtrykket under oppumpning. For neonatale og børn med manchetstørrelsen (2 til 7 cm) skal man anvende måling efter oppumpning på grund af manchettens størrelse. Anvendes denne størrelse manchet anbefales det at slå måling under oppumpning fra.

Download

Spot Check monitor SVM-7100 brochure

348.77 KB I pdf

Kontakt os

Vil du høre mere? Book et møde med en produktspecialist for at lære mere om produktet.

Din produktspecialist

Henrik Holm-Nielsen

Area Manager

Brands

Bittium, EDAN, IEM, Microlife Diagnostics, Nihon Kohden, Philips Fetal Monitoring