Masimo

Masimo, en global leder inden for medicinsk teknologi, har skabt banebrydende løsninger inden for pulsoximetri, kapnografi og kabler og sensorer, der har revolutioneret patientmonitoreringen på forskellige sundhedsområder. Virksomheden arbejder for at forbedre patientresultater, reducere plejeomkostninger, tage non-invasiv monitorering til nye højder og applikationer og i sidste ende forbedre livet for patienterne.

Det er især inden for pulsoximetri, at Masimo har gjort sig bemærket. Virksomhedens signalekstraktionsteknologi (SET) har sat en ny industristandard for præcis og konsekvent monitorering af iltmætning (SpO2) og pulsfrekvens. Teknologien udmærker sig under udfordrende forhold, såsom ved lav blodgennemstrømning og patienter i bevægelse, og giver klinikere pålidelige data til informeret beslutningstagning.

Kapnografi, et andet område inden for Masimos ekspertise, involverer måling af end-tidal carbondioxid (EtCO2) og respirationsfrekvens (RR). Masimos kapnografiløsninger giver indsigt i patienters respiratoriske status i realtid, hvilket hjælper klinikere med at vurdere respiratorisk funktion og opdage potentielle problemer som hypoventilation eller luftvejsobstruktion. Dette er især væsentligt i den præhospitale pleje, hvor rettidige interventioner er afgørende.

Masimos kabler og sensorer er integreret i, og kan forbindes med, et stort udvalg af medicinsk udstyr, herunder defibrillatorer. Integrationerne gør Masimos teknologier meget alsidige, og sikrer, at klinikere kan udnytte de avancerede monitoreringsfunktioner på tværs af udstyr og sundhedsfaglige områder.

Muligheden for at bruge Masimos sensorer med defibrillatorer øger bredden af parametre, der kan monitoreres under en genoplivningsindsats. Under hjertestop giver den samtidige overvågning af fx SpO2 og EtCO2 et mere omfattende syn på en patients fysiologiske status. Med måling af flere parametre får det sundhedsfaglige personale mulighed for at skræddersy interventioner mere effektivt og dermed optimere chancerne for et positivt resultat.

Masimos innovative bidrag inden for pulsoximetri, kapnografi og interoperable kabler og sensorer understreger virksomhedens dedikation til at forbedre patientplejen med præcis og effektiv teknologi. Ved at kombinere præcision, pålidelighed og integrerbarhed er Masimo med til at forme markedet for patientmonitorering, og give klinikere de værktøjer, de har brug for, for at levere personaliseret pleje af høj kvalitet.

Kategorier