Medidyne bliver distributør for Masimo i Danmark til det præhospitale område

Masimos førende monitoreringsløsninger til det præhospitale område distribueres nu af Medidyne i Danmark. Porteføljen omfatter innovative sensorer og enheder, der muliggør rettidig og præcis måling af vitalparametre.

Medidyne har indgået et samarbejde med Masimo – en global leder inden for innovative, non-invasive patientmonitoreringsteknologier. Løsningerne til præhospitalt brug, der nu distribueres af Medidyne i Danmark, omfatter Masimos banebrydende pulsoximetri- og kapnografiteknologier.

“Vi er begejstrede for at indgå samarbejde med Masimo i Danmark. Vi kender allerede Masimos teknologi godt, fordi den er integreret i flere af de produkter, vi tilbyder. Masimos løsninger til akutpersonalet lever i høj grad op til vores løfte om at levere innovative løsninger, der kan forbedre behandlingen af akut og kritisk syge”, siger Knut Clem, CEO hos Medidyne.

Brancheførende monitoreringsteknologier

Masimos monitoreringsløsninger omfatter produkter til måling af vitale parametre såsom iltniveau, puls og hæmoglobin. Det var pulsoximetri, der var udgangspunktet i 1989, da Masimo blev grundlagt: Masimo Signal Extraction Technology (SET) blev udviklet for at eliminere begrænsningerne i konventionelle pulsoximetriteknologier, som ikke kunne fungere korrekt ved lav perfusion og når patienter var i bevægelse. Siden opfindelsen har mere end 100 undersøgelser vist, at Masimo SET udkonkurrerer andre pulsoximetriteknologier.

Masimo har gennem årene udvidet deres teknologi og portefølje med måling af yderligere parametre og andre enheder til monitorering såsom kapnografer. Kapnografi er et vigtigt værktøj, der bruges af klinikere til at identificere ændringer i ventilation og hjertevolumen, og til akut advarsel om potentielt livstruende tilstande såsom apnø/luftvejsobstruktion, ekstubation, lungeemboli og hjertestop.

I dag bruges Masimos innovationer over hele verden for at få øget sensitivitet og specificitet i målinger. Masimo gør det muligt at få mere rettidig detektering af hændelser, så klinikere kan gribe tidligere ind, og derved forbedre patientresultaterne og patientsikkerheden. Lær mere om Masimo.